VILLKOR

För fullständiga villkoren kontakta NORDIC TOURS A/S. 

Bokning
Bokningar är inte giltig utan skriftlig bekräftelse.Vi förbehåller oss rätten att bekräfta hotell (eller lika standard) andra än de som anges i kataloget. 

Betalning
Betalning skall ske minst 14 dagar före avresa.Vouchers kommer inte att skickas utan betalning. Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning för vissa bokningar.

Friplats    
En friplats kommer att ges vid 15 betalande gäster, en andra plats med tanke på 35 betalande gäster. Grupper kan annulleras utan kostnad 4-5 veckor före avresan, om inte annat anges. Eventuella avbokningsavgifter kommer att överlämnas till kunden. Priserna är per person i dubbelrum och 20 betalande resenärer eller flera. Priserna inkluderar reservation till standardbuss (13,7 m) på färjor och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Flyg ingår inte om inte annat anges. 

Force Majeure 
NORDIC TOURS ansvarar inte för oväntade händelser, såsom Force Majeure (t.ex. dåligt väder), eller förändringar i kontorstid (t.ex. museer) eller förändringar i färjeavgångstider. Kunden är ansvarig för all persondokumentation.

Juridisk
Eventuella tvister som uppstår i samband med NORDIC TOURS, tjänster som erbjudas, eller dessa villkor, skall väckas vid kommunala domstolen i Aarhus, Danmark.

Priser
De priser som visas i vår broschyr beräknades på grundval av kända kostnader, moms och valutakurser. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i och korrigera fel som helst innan vår bekräftelse.